Relax…it’s Miko coffee

Miko behaalt niveau 3 op de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument met als doel de CO2-uitstoot in organisaties te verkleinen. De focus ligt hierbij op energiebesparing, CO2-reductie en het gebruik van duurzame energie

De Prestatieladder geeft een mooi beeld van de energie die een bedrijf verbruikt en vereist een constante monitoring en verbetering. 

Handboek CO2-Prestatieladder - Figuur 6.1. CO2-Prestatieladder: 5 niveaus en 4 invalshoeken.

 

5 NIVEAUS

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Een bedrijf kan instappen op niveau 1, 2 of 3.

Per niveau worden eisen gesteld aan de CO2-prestaties van de organisatie en haar projecten. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot binnen de eigen organisatie.

Vanaf niveau 4 wordt er ook ruimer gekeken naar de CO2-
uitstoot in de leveranciersketen en sector. 

 

4 INVALSHOEKEN

De eisen die per niveau worden gedefinieerd, komen voort uit 4 invalshoeken met elk een eigen wegingsfactor. Om een bepaald niveau te behalen, moet een organisatie aan alle eisen voldoen. 

Invalshoek A: Inzicht (inventarisatie van de energiestromen)
Invalshoek B: Reductie (overzicht van de reductiemaatregelen)
Invalshoek C: Transparantie (interne en externe communicatie)
Invalshoek D: Participatie (investeren in samenwerkingen)

De certificering kijkt naar de uitstoot van de hele Miko Groep, inclusief alle dochterondernemingen.

Het certificaat is geldig tot en met het eerste kwartaal van 2027 en zal jaarlijks gemonitord worden.

Geïnteresseerden kunnen het volledige dossier nalezen op onze corporate website: https://www.mikogroup.be/corporate-social-responsibility/

Deel op:

logo

Koffiemachines